Jak usprawnić zarządzanie gotówką?

Nasz produkt - Optomat - to najefektywniejszy na rynku system komputerowy stworzony w celu kompleksowego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem gotówką.

Nasza firma - Versatile - świadczy również usługi konsultingowe, oferuje outsourcing procesu zarządzania gotówką oraz dostarcza rozwiązania dla planowania tras.

OPTOMAT

Nasz produkt, Optomat to najefektywniejszy na rynku system komputerowy stworzony w celu kompleksowego rozwiązywania problemów związanych z prognozowaniem i optymalizacją procesu zarządzania gotówką. Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia statystyczne, metody sztucznej inteligencji oraz najnowocześniejsze technologie informatyczne. Optomat rekomenduje dowozy i odbiory gotówki, zakup i sprzedaż PLN oraz walut obcych, optymalizację nominałów. Zapewniamy jednocześnie maksymalną dostępność gotówki oraz radykalnie niższe koszty. Bank posiadający 1000 punktów gotówkowych oszczędza dzięki Optomatowi ponad 5 mln zł rocznie. Wyniki potwierdziliśmy na 2887 bankomatach, 793 oddziałach, 30 skarbcach oraz 27 wpłatomatach.

Inwestycja w zakup naszego systemu zwraca się już po kilku miesiącach od wdrożenia. Jeśli jednak Państwa budżet na wydatki IT wynosi 0zł, to nadal mogą Państwo czerpać korzyści z naszego Systemu. Dostarczamy Optomat także w formie usługi (outsourcing bankowy) z możliwością finansowania wynagrodzenia w całości z wypracowanych oszczędności. Jeśli posiadają już Państwo inny system zarządzania gotówką, nasi konsultanci przeprowadzą jego audyt, zarekomendują usprawnienia i podzielą się doświadczeniami, które zdobyliśmy wdrażając Optomat w największych instytucjach finansowych w Polsce i za granicą.

inne produkty

Route Planner jest potężną aplikacją obliczeniową dostarczającą wyrafinowane rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych problemów logistycznych. Zoptymalizujemy wykorzystanie Państwa floty transportowej bez względu na to czy jesteście firmą transportującą gotówkę, rozwożącą przesyłki kurierskie, czy trudniącą się dystrybucją i redystrybucją. Nasz silnik obliczeniowy przystosowany jest do pracy wielowątkowej w rozporoszonym środowisku i w warunkach ciągłych zmian. To znaczy, że pracujemy nawet gdy Państwo śpicie, wykorzystujemy cały dostępny sprzęt, a wyniki aktualizujemy po otrzymaniu każdej nowej informacji. Innowacyjny pakiet Route Planner zaprojektował i rozwija Krzysztof Hołowacz.

Nasz zespół

Krzysztof Hołowacz

Krzysztof Hołowacz

Pomysłodawca systemu Optomat, pierwsze doświadczenia związane z zarządzaniem gotówką zdobywał w amerykańskiej korporacji NCR. Był zaangażowany w wiele ambitnych, pionierskich projektów wdrożenia innowacyjnych usług dla największych polskich banków. Zarządzał gotówką, współtworzył pierwszą w Polsce sieć maszyn depozytowych, uczestniczył w warsztatach zarządzania gotówką w Polsce i za granicą. Był także konsultantem w TEFEN Operational Management Consulting, specjalistą data mining w StatConsulting oraz Project Managerem w Accenture Services, gdzie kierował zespołem analityków Data Operation Center. Równolegle Krzysztof odbył studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej.

Dr Paweł Przewłocki

Dr Paweł Przewłocki

Projektant i główny programista systemu Optomat, ma szerokie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu dużymi projektami informatycznymi. Absolwent wydziałów fizyki oraz filozofii i socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest adiunktem w Zakładzie Fizyki Wysokich Energii Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Zajmuje się m. in. zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji w fizyce cząstek elementarnych. Bierze czynny udział w największych na świecie eksperymentach fizycznych w Europie i Japonii. Uczestnik wielu konferencji naukowych na całym świecie, stypendysta Japan Society for the Promotion of Science (2008), popularyzator nauki (wystąpienia m.in. w TokFm i TVN24, wykłady w ramach Festiwalu Nauki).

Bartłomiej Smolarek

Bartłomiej Smolarek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 2000 roku współpracuje z największymi międzynarodowymi firmami doradczymi w departamentach Corporate Finance, Transaction Advisory Services, The M&A Team. Realizuje liczne projekty w sektorze bankowym i usług finansowych, a równolegle jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa. W Versatile odpowiada za jakość usług, aby w niczym nie odbiegała od jakości usług międzynarodowych firm doradczych przy zachowaniu optymalnych kosztów ich świadczenia.

Kontakt z nami

Wszystkie osoby zainteresowane rozwiązaniami firmy Versatile zapraszamy do kontaktu.

Polecamy Versatile jako wiarygodnego, solidnego i dysponującego dużym doświadczeniem partnera, oferującego profesjonalne rozwiązania w obszarze zarządzania gotówką, którego zaangażowanie i elastyczne podejście budzi nasze uznanie.

Dzięki zaangażowaniu Versatile już po dwóch tygodniach od przekazania przez nas danych historycznych rozpoczęliśmy działania produkcyjne, tj. zlecaliśmy transporty zgodnie z wynikami systemu Optomat.

Versatile sp. z o.o.
Puławska 138a/2
02-624 Warszawa
NIP 5213530339
REGON 141895482
KRS 0000330291